Text Camilla Westemar & foto Miriam Preis

Det går att ana konturerna av Embassy of Sharings första hus redan nu, även om arbetet pågår under marknivå. Det är Fyrtornet som har börjat byggas, den första av sju fastigheter med bostäder, kontor och publika ytor i en rekordgrön miljö. Det elva våningar höga trähuset - Sveriges högsta - kommer att ha publika ytor i bottenvåningen, resten blir kontor.

- Jag vågar påstå att det här är världens modernaste projekt där alla tillsammans - vi, staden, politiken och Malmöborna - skapar något verkligt inkluderande, säger arkitekten Gert Wingårdh.

Sju spännande kvarter
På plats för att uppmärksamma byggaktören Granitors vision om mångfald och delning i staden, fanns bland andra kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh, kulturdirektör Pernilla Conde Hellman, Jenny Berg Nilson från Fryshuset, stadsbyggnadsdirektören Marcus Horning och Lena Friblick, grundare av Botildenborg - samtliga med en gemensam vision, delad med Wingårdhs arkitekter som har ritat fram området åt Granitor.

- Nu bygger vi den hållbara staden - både i husen och mellan dem. Sju spännande kvarter som hålls samman av en gemensam vision om mångfald och delning, mellan kvarteren och mellan dem som bor, arbetar och rör sig här, säger Granitors vd Peter Syrén.

- Här kan vi åstadkomma mer med mindre resurser, fortsätter han och berättar om en rekordgrön utemiljö med stadsodling och stora satsningar på geoenergi och solceller.

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh:

- Embassy of Sharing skruvar stadens hållbarhetsambitioner ett steg till och blir en miniatyr av det vi vill se för hela staden.

Framtidens bibliotek
En verksamhet som redan är klar för Fyrtornet är ett nytt bibliotek.

- Bibliotek är en av de mest lågtrösklade verksamheter vi har och det ger oss fantastiska möjligheter. Här ska vi skapa framtidens bibliotek, en mötesplats för kunskap, kreativitet och yttrandefrihet, berättar Malmö stads kulturdirektör Pernilla Conde Hellman.

Med alla möjligheter att skapa oväntade möten i lokaler som är tillgängliga för alla, är en viktig grupp redan i gång med att spåna idéer - ungdomarna. Genom Fryshuset har Granitor rekryterat en grupp unga till ett ungdomsråd för att ta del av deras tankar. Fryshusets Jenny Berg Nilson:

- Här blir våra ungdomar en röst i stadsplaneringen och får berätta vad de behöver för att vilja vara här. Det är demokrati på riktigt, säger hon.

En dröm för stadsodlare
En del av den gröna tanken i kvarteren finns redan på plats. Det är entreprenören och stadsodlaren Nayeen Chalakur från Botildenborg, med hustrun Swati Aggarwal, som odlar så kallade microgreens i en stor, vit container - alldeles intill byggarbetsplatsen.

De små gröna bladen är sprängfyllda med näring och på bara en vecka går det att skörda späda ärtskott, rädisblad och solrosblad.

- Microgreens är perfekt för stadsodling eftersom de inte tar så stor plats. Alla kan odla det hemma, säger Nayeen Chalakur och berättar att de så småningom kommer att byta containern mot ett växthus när kvarteret Basaren står klart.

Gröna ögon på strukturen
Lena Friblick, grundare av Botildenborg som arbetar med mat och odling för hållbarhet, ser många möjligheter för odling i Embassy of Sharing.

- Jag kan titta på ritningarna med gröna ögon och bidra med den gröna strukturen på husen, säger hon och berättar att det kommer finnas många möjligheter till stadsodling i kvarteren. Redan i dag finns, förutom Nayeen Chalakurs småskaliga odling, en Reko-ring i området.

Innan Botildenborg serverade en stadsodlad lunch toppad med färska microgreens, var det så dags att så fröna som ska växa med kvarteren.

- Nu sår vi de första fröna för att symbolisera att Embassy of Sharing växer fram, konstaterade Peter Syrén innan gästerna fick sätta händerna och fröna i jorden.

 

Fakta/Embassy of Sharing
• Embassy of Sharing är den sista tårtbiten i centrala Hyllie och ligger mellan Emporia, järnvägsspåren och Hyllie Station.

• Området kommer att innehålla 203 bostadsrätter, 104 hyresrätter och totalt 624 arbetsplatser i Fyrtornet och Drivbänken.

• Granne med Fyrtornet blir Drivbänken som snart börjar byggas. De båda fastigheterna ska stå klara under första delen av 2024.

• Se hur kvarteren växer fram och ta del av allt som händer via Facebook: "Embassy of Sharing"

Läs mer om Embassy of Sharing här