Målsättningen med samarbetet är att öka kunskapen om tekniska lösningar som kommer att vara en del av ett framtida energisystem, där smarta fastigheter kommer att ha en viktig roll.

- Vi på Skanska ser detta som oerhört viktigt att vara en del i projektet tillsammans med E.ON och Malmö Stad. Skanska vill vara delaktiga i utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Då det finns en begränsad mängd energi att tillgå måste vi alla förstå att utnyttja den på ett smartare sätt, som att kunna dela med sig av fastighetens tillgängliga energi till andra fastigheter, säger Tomas Roos, teknikansvarig på Skanska Öresund.

- Skanskas roll som en nationellt och internationellt engagerad samhällsbyggare bidrar med värdefull kompetens i vårt samarbete, men även till intressanta möjligheter att på sikt använda tekniken till en storskalig utrullning, säger David Lillienberg, projektledare på E.ON.

Målet är att Hyllie utvecklas till en global förebild inom hållbar stadsutveckling.


Fakta
Malmö Stad, VA SYD och E.ON har tecknat ett klimatkontrakt gällande Stadsdelen Hyllie, i Malmö. Energiförsörjningen ska bestå av 100 procent förnybar eller återvunnen energi år 2020. Människor kommer att aktivt kunna mäta, styra och påverka sin egen energianvändning och därtill själva producera sin energi.

Hyllie är ett demonstrationsprojekt inom områdena hållbara städer och smarta nät, för att utnyttja energi effektivare. Projektet "Smarta nät för ett hållbart energisystem i Hyllie", har stöd av Energimyndigheten och genomförs av E.ON och Malmö stad, i samarbete med byggherrar och andra aktörer som är engagerade i att utveckla Hyllie. Avtalet med SKANSKA ingår i detta projekt.

I Hyllie genomför E.ON det enda svenska demonstrationsprojektet inom EU-projektet Future Internet Smart Utility Services (FINESCE), för att utveckla smarta energiapplikationer.

Läs mer
Om Hållbara Hyllie

Se filmen
Om Hyllies klimatsmarta framtid