Ända sen generalplanen från 1968 har Hyllie definierats som ett utbyggnadsområde i södra Malmö. Men det var först i samband med beslutet om Citytunneln som utvecklingen startade på allvar. Det var också då näringsliv och offentlig sektor valde att skapa tillväxt tillsammans.

Detta "äktenskap" personifierades av kommunstyrelsens dåvarande ordförande Ilmar Reepalu (S) - drivkraften bakom Citytunneln - och byggentreprenören Percy Nilsson - med sin vision att bygga en multiarena vid station Hyllie.

Det var så det började. Länge var det få aktörer som valde att hänga på - trots Hyllies exceptionella läge i en region med stark tillväxt.

Samtidigt som första spadtaget togs till Malmö Arena i januari 2007 startade staden ett platsvarumärkesarbete, kallat SAMYN HYLLIE, med de sju aktörer som verkade i området. Idag, sju år senare, är det 30 aktörer som med samarbetet vänt upp och ner på Malmös karta och skapat en ny framsida i söder.

Maria Nyman-Moritz, samordnare för SAMSYN HYLLIE, är skribent i Sydsvenskans Aktuella frågor (2014-10-26). Här lyfts samarbetet fram som en framgångsfaktor för områdets utveckling.

Läs artikeln