Någongång mellan hägg och syren, eller möjligen mellan syren och midsommar, 2017 ska det stå klart för inflyttning, JM:s nya hus vid östra delen av Hyllie Allé. 53 bostadsrättslägenheter i ett femvåningshus, som utåt allén och Hyllie Vattenparksgata visar robusta tegelfasader, inåt en grönskande gårdsmiljö med balkonger och uteplatser.
Tills dess är det dock ännu åtminstone fjorton månader. Denna onsdag förmiddag i början av mars ackompanjerar kyla, regn och snålblåst den första arbetsfasen på byggplatsen: schaktningen. S-Schakt från Hörby utför den på uppdrag av JM och är inne på tredje veckan.

7000 ton schaktas bort
- Från marknivå gräver vi ner till från 2, 5 till 3, 5 meters djup. Cirka 3 500 kubikmeter lerjord kommer vi totalt att schakta upp och lägga på lastbil. Cirka 7 000 ton väger massorna, och lastbilarna kan ta 35 ton åt gången, så det blir kring 200 fulla laster som lämnar byggplatsen innan vi är färdiga.
Det säger Henrik Wihlborg, produktionsledare på S-Schakt. Han besöker regelbundet byggplatsen, där en personalstyrka på fyra personer är verksamma med schaktarbetet: två anläggare och två maskinister som kör grävmaskin och hjullastare.
Innan schaktningen påbörjas slås en spont med stålbalkar och träplankor runt hela den blivande byggropen, för att inte jorden under intilliggande gator och tomter ska påverkas.

Satellit hjälper grävandet
Markering och mätning av gropens mått innan grävningen är inget som behöver göras år 2016: nu hittar även grävmaskinerna rätt med hjälp av satellitnavigering.
- Grävmaskinen har en dator med alla uppgifter som behövs inlagda i en modell, som sedan stämmer av med gps-koordinaterna. Maskinstyrning har vi använt sedan 2007.
Bit för bit gröper grävmaskinen fram gropen, medan hjullastaren lastar schaktmassorna på bil.
- Vi grovgräver först ner till 30 centimeter ovanför färdig schaktbotten. Då har vi full fart på schakten med tre till fyra lastbilar i omlopp. Därefter tar vi "finliret" där vi ser till att den sista biten blir jämn och exakt, det arbetet går lite långsammare.
Schaktarbetet avslutas med att grävmaskinen lägger ut ett 15 centimeter tjockt lager makadam (krossten) i gropen. Mellan lerjorden och makadamen läggs även ut en geotextilduk för att skilja de två lagren åt.

Hur är markförhållandena här ute?
- De kan knappt bli bättre! Ren lerjord som är väldigt hård och torr är lätt att ha och göra med för oss. Vi har också haft tur med vädret; det har inte kommit så mycket regn under de här veckorna.

Vad hade kunnat gå fel?
- Om det regnat mer och marken blivit blötare blir leran uppmjukad och mer svårjobbad, och vi hade behövt bygga ordentliga vägar inne på byggplatsen för att kunna komma fram med fordonen. En halv meter tjäle hade förstås inte heller varit så bra! Då hade vi i värsta fall fått skjuta upp arbetet, i bästa fall kunnat "riva" loss leran med en rivartand, en sorts krok, på grävmaskinen, vilket dock tagit längre tid.
Med makadamen lagd i hela gropen är schaktarbetet färdigt, och byggplatsen förberedd för nästa fas: gjutningen av grunden. Men, därmed är inte S-Schakt färdigjobbade på JM:s bygge. De kommer tillbaka, och det två gånger.
- Första gången är för det vi kallar återfyllnaden. När källaren är byggd och första bjälklaget kommit på lägger vi tillbaka schaktmassor mellan huset och sponten, enligt planeringen ska vi göra det innan sommarsemestern, säger Henrik Wihlborg.
- Sen, när huset är uppbyggt, fasaden på plats och ställningarna nere, kommer vi tillbaka igen och gör finschaktningen till utemiljöerna; trädgårdar och planteringar och liknande. Men det blir först nästa vår.

Bara 13 lägenheter osålda
Bostadsrättslägenheterna i huset har två, tre eller fyra rum och kök, med yta från 50 till 103 kvadratmeter. Enligt JM går försäljningen mycket bra, och i dagsläget är endast 13 av de 53 lägenheterna ännu till salu. En tydlig profil på de 40 köparna hittills är svår att skönja: de är i olika åldrar och faser i livet och kommer såväl från centrala Malmö som från kranskommunerna och från andra delar av landet. Hyllie lockar de flesta, helt enkelt.