Den 25-27 augusti är sista chansen att se internationella konstnärers tolkningar av just vårt förhållande till mat, genom grönskande verk av skilda slag, workshoppar och performance-föreställningar. Den hittills ganska blöta sommaren har fått publiken att tveka ibland, medan regnet gjort gott för växtligheten som nu nästan spränger gränserna.
Idén till utställningen kommer från konstnären Marek Walczak, sommarboende i skånska Lövestad, och kuratorn Amanda McDonald Crowley från New York. 30 verk av 38 konstnärer ligger utspridda över den flera hektar stora grönytan. Det enda som leder besökarna rätt är den orangea container som är samlingsplatsen för vandringar och workshoppar.

Ätligt ogräs
En blåsig lördag i början av augusti står Farah Welten från New York utanför sin tillfälliga arbetsplats, där hon själv på tillsammans med besökare skapar konst med hjälp av Hyllies växtlighet, sol, vatten och ett kemikaliebehandlat papper, så kallad cyanotype.
I skogsbrynet på områdets norra del står en skylt utanför en odling - "Cluster" heter den till största delen ätliga skogsträdgården, designad av Malin Lobell och Mary Mattingly. Till sin hjälp i anläggningsarbetet har de haft studenter från Holma folkhögskola utanför Höör, bland andra Johanna Eriksson och Johnie Ekman som båda läser till skogsträdgårdsmästare.
- Det här är en trädgård med växter som de flesta faktiskt redan har i sina trädgårdar. Men de vet inte att de går att äta och flera av dem ses som ogräs och rensas bort. Hela systemet med växter i olika nivåer påminner om skogsbrynets här bakom, berättar Johanna Eriksson, samtidigt som hon sträcker sig efter blad från en syra som ger salladen en ny touch.
- ­Det här är trädgårdsmålla och spenatskräppa, båda passar bra i en sallad, fyller Johnie Ekman i.

Sensorer signalerar häckens behov
Verket Hedgerow Hyllie är ett verk som bland annat signeras Marek Walczak själv. Det som ska bli en fritt växande häck, har den udda egenheten att den kan prata med oss. Marek Walczak förklarar hur det fungerar:
- Med sensorer som känner av temperatur, vind och fuktighet, berättar växtligheten för oss hur den mår; om det är alldeles för torrt protesterar den och ropar efter vatten. För mycket regn och den talar om att den står alldeles för blött om rötterna.

Holmaborna får ta hem växterna
Hur många av de gröna verken som kommer att finnas kvar i Hyllie efter att Agrikultura avslutas, är inte klart. Många äts helt enkelt upp under de resterande dagarna av utställningen, andra hoppas Marek Walczak ska få vara kvar ett tag och tas om hand av till exempel de boende i Hyllie. Klart är i alla fall att den spiralformade planteringen av urtida träd, strax bakom Hylliebadet, ska finnas kvar. Holma Healing Garden kommer att avvecklas genom att Holmaborna får ta hem växterna när utställningen är slut.
De fyra fruktträd som ska ympas med 40 arter per träd står kvar ett tag och Marek Walczak har en än så länge inte helt färdig plan för trädens fortsatta liv.

 

FAKTA: Sista chansen att guidas runt Agrikultura
Passa på att besöka Agrikultura nu i augusti. Den 25-27 augusti är sista öppna helgen på Agrikultura, innan flera av verken flyttas eller helt enkelt äts upp.
Läs mer om konstnärerna och verken, samt se utställningens program på Agrikulturas hemsida.