- Att Siemens flyttar till Klipporna är oerhört glädjande. I projektet ser vi fram emot det kommande tekniksamarbetet där Siemens sakkunskap och innovativa produkter starkt kommer att bidra till ett framgångsrikt projekt,
säger Stefan Andersson, projektchef på Skanska Öresund.

Läs mer om Klipporna.

Läs hela pressmeddelandet här.