Det blev Midroc Property Development som tillsammans med Wingårdh arkitektkontor kammade hem markanvisningstävlingen för den sista centrumtomten i Hyllie.

- The Embassy of Sharing har en tydlig struktur men också en brokighet och lekfullhet som är lätt att förälska sig i. Förslaget innehåller alla de värden som vi efterfrågat, med varierade stadsrum och möjligheter till ett bra mikroklimat för både växtlighet och människor. Det här blir en riktigt snygg, sista pusselbit till Hyllie centrum, säger Håkan Thulin, tävlingsjuryns ordförande.

Sju kvarter i grön miljö
The Embassy of Sharing består av sju kvarter med olika identiteter och funktioner. Förslaget rymmer en blandning av både traditionella och nyskapande funktioner och miljöer för boende, verksamma och besökare, till exempel studentbostäder, äldreboende, basar, offentligt stråk, olika typer av inkubator-/startupmiljöer, kontor och lokaler i olika storlekar, småindustri, park på tak, stationsbyggnad, mångfaldsrum, marknadsplats, cykelkafé, cykeluthyrning och cykelverkstad.

- Vi vill skapa en utpräglad grön miljö, som tillför det som Hyllie saknar idag; tydliga publika platser inbäddade i grönska, formgivna i en mänsklig skala. De ska fungera som komplement till Hyllie stationstorg, på samma sätt som Lilla Torg är ett komplement till Stortorget, säger Joakim Lyth, kontorschef på Wingårdhs i Malmö.

Paviljoner med basar
Ett grönt, offentligt stråk och tre mindre gränder kopplar ihop de tänkta kvarteren. Stadsbebyggelse med potential för mindre lokaler och ny växtlighet präglar den del av förslaget som vetter mot Hyllie stationsväg. Små paviljonger bildar tillsammans en basar och utgör områdets rygg mot järnvägsspåren.

Östra delen blir en tydlig markör för Hyllie station och samtidigt entré in till kvarteret. Bebyggelse och stråk avslutas i väst i en struktur som är enkel att bygga vidare på.