Rejält förankrade i på taket står de, kuporna som sedan augusti förra året står på Skanskas tak. Aktiviteten i kuporna en blåsig dag i november är inte stor, nu gäller det istället att bo in sig inför stundande vinter.

30 kilo honung
Men i sommar har det surrats desto mer. Mathilda Jonsson är en av Skanskas anställda som ser till att bina har det bra på taket och kan berätta om de 30 kilo honung som blev resultatet av binas arbete i år.
- Bina är verkligen uppskattade av vår personal och våra honungsambassadörer ser till att det alltid finns en burk honung i alla kök. Den är god att ringla över te eller fil och har fått lite mintsmak av de pollen bina hämtar från alla lindar som finns här i området, berättar  berättar Mathilda, som till vardags är uppdragsledare inom hållbar utveckling på Skanska Sverige.

Leasar bikuporna
Kuporna på taket leasar Skanska av företaget Bee Urban, som också står för den regelbundna skötseln och, inte minst, slungar den uppskattade honungen.
Mathilda och några av hennes kollegor är med och ser till bina under säsongen, men huvudansvaret ligger hos Bee Urban. Rustade med skyddskläder, ger de bina tillsyn ett par gånger i månaden under binas vakna säsong - mars till oktober sköts detta av Bee Urbans representant. Under vintern ska bina matas med sockerlösning, som ersättning för den honung som skördades i augusti.

Håller sig inne till våren
Nu råder det lugn i kuporna på taket, men när solen tittar fram igen och kvicksilvret kryper över 16 grader, är det dags att vakna. Lindar och andra nektargivande arter blommar igen - och arbetet med att fylla honungslagret startar.

 

FAKTA HONUNGSBIN
• Bina är viktiga för pollinering av växter och därmed för människans överlevnad; var tredje tugga vi äter har krävt pollinering av ett bi.
• I Sverige finns omkring 300 arter av vilda bin, 130 av dem är rödlistade.
• Honungsbin hotas av klimatförändringar, insektsgifter och ett specialiserat jordbruk med liten variation av grödor.

Bee Urban erbjuder levande miljötjänster i stadsmiljö genom att bland annat leasa ut bikupor till exempelvis företag och skolor. Verksamheten syftar till att sprida kunskap om bin och biologisk mångfald och hur den hänger ihop med en hållbar stadsutveckling.