Hyllies vattentorn har sedan 1973 höjt sig över det platta landskapet söder om Malmö. Nu får tornet en ny funktion närmast som staty i den nya Vattenparken. Ett program som tagits fram av Carola Wingren landskap i samarbete med VA Syd och Malmö stad ligger till grund för utformningen av parken. Parken består av två delar: en del norr om järnvägsspåren och en söder om. Den totala ytan för Vattenparken är fyra hektar. I väster gränsar parken till Malmö Arena och i sitt sydvästra hörn till Hyllie stationstorg där också huvudentrén kommer att finnas.

En pedagogisk utformad miljö
- Vatten i alla former som man ska kunna röra vid och leka med är parkens tema. Parken får också en pedagogisk funktion för Malmös skolbarn, säger Eva Delshammar.
Tidigare hade VA Syd undervisning om dricksvatten och dess betydelse i själva vattentornet men sedan några år tillbaka är det inte tillåtet av säkerhetsskäl.
VA Syd planerar att bygga ett hus i Vattenparken som ska ta emot studiebesök och hela parken kan fungera som ett uteklassrum. Alla, inte bara barnen, ska kunna lära sig något nytt om vatten vid ett besök i Vattenparken. I parken ska det finnas en slinga med vattenupplevelser, tio platser i parken som behandlar vattnet utifrån skilda frågeställningar.

Mosaik av unga konstnärer i Holma och Kroksbäck
Under sista delen av vårterminen har uppemot 400 barn i Holmas och Kroksbäcks skolor arbetat med mosaiker. Sexton kvadratmeter färgglad mosaik ska så småningom pryda Hyllies nya park, och i september blir det vernissage.
Ett på våren underbart blommande inslag i parken blir Generationsskogen. Den ska bestå av körsbärsträd som har skänkts av far- och morföräldrar till sina barnbarn. Varje träd kostar 2000 kronor och kan köpas genom Malmö stad. Generationsskogen invigs till hösten.
Allteftersom Hyllie växer och människor flyttar in växer kraven på gröna ytor.
- Det behövs ytterligare grönområden i Hyllie och flera parker är under planering, säger Eva Delshammar.