Liten men värdefull
En arbetsgrupp från gatukontoret och VA SYD har tagit fram ett program för vattenparken tillsammans med konsulten C Wingren Landskap.

- Parken är inte så stor. Om man räknar bort järnvägen som skär genom parken är inte ytan större än 4 ha. Det är mindre än en tiondel av Pildammsparkens yta, men kommer ändå att betyda mycket för stadsdelens många boende och besökare, berättar projektledare Eva Delshammar.

Vattenridå
I Vattenparken kommer besökaren att få känna vattnets närvaro på olika sätt. Det ska låta, glittra och kännas om vattnet i parken. På vissa platser finns kanske till och med risk att man blir lite blöt!

- En idé som vi just nu håller på att undersöka är om man kan utforma huvudentrén som en vattenridå som öppnar och stänger sig, fortsätter Eva.

VA SYD, kommunalförbundet som bland annat levererar vatten till Malmö och Lund, har tidigare haft pedagogisk verksamhet i Hyllie vattentorn. Det har varit en utgångspunkt i ambitionen att även utveckla ett pedagogiskt parkkoncept baserat på vatten. Alla besökare ska kunna lära sig något nytt om vatten, men den huvudsakliga målgruppen är barn i grundskolan.

Tio platser med upplevelser
En slinga med vattenupplevelser av både sinnlig och experimentell art kommer att finnas i parken från början, och utvecklas efter hand. Det pedagogiska upplägget bygger på tio platser i parken och varje plats behandlar vattnet utifrån en viss frågeställning. Besökaren ska stimuleras att pröva, känna och fundera över vattnet, dess egenskaper och betydelse.

- Jag och lärare från Tingdammsskolan i Oxie håller just nu på att fundera ut olika vattenaktiviteter, berättar Erland Weerasinge på gatukontoret och visar skisser på bland annat ett vattenbollspel.

- Eftersom jag är utbildad lärare själv inser jag vikten av att ha roligt när man upplever något. Förståelse för sakers funktion och existens blir lättare om man får experimentera under fria former, där gränsen mellan lek och allvar suddas ut. Om vi samtidigt kan förbereda pedagoger för möjligheterna, till exempel de tio stationerna i Vattenparken, är jag säker på att vi kan optimera barnens besök i parken. Tänk dig sen att samma barn tar med sig föräldrar, mor och farföräldrar och visar dem vad vatten är!

Vattenhus
Lärare ska ha tillgång till laborations- och undervisningsmaterial, till exempel skålar, håvar och spadar. Förhoppningsvis kommer skolklasserna att även kunna besöka ett "vattenhus". Där vill VA SYD bygga upp en studiebesöksverksamhet som ska komplettera innehållet i vattenparken.

Finansieringen av parken görs tillsammans av Malmö stad och VA SYD. Man kommer också att skriva avtal om hur kostnaderna för att driva parken ska fördelas. Redan nu till hösten 2010 planerar man att den sydvästra delen av parken börjar byggas.

Kort fakta
I väster gränsar parken till Malmö Arena och snuddar i sitt sydvästra hörn till Hyllie stationstorg. Här kommer Vattenparken att ha sin huvudentré, men kommer att nås från alla håll och vara öppen dygnet runt. Genom parken kommer gång- och cykelstråk att finnas som förbinder parken med omgivande platser. Den nordvästra delen blir mer urban med skogsdungar och gröna kullar. Söder om spårområdet planeras parken bli mer naturlik och ska dessutom fungera som fördröjningsyta för dagvatten.

 

Artikeln är ett utdrag från Gatukontorets tidning Anslaget - nummer 2, 2010
Text: Petra Kling Gutenwik, Illustration: David Wiberg

Läs mer om Vattenparken här och på www.malmo.se/hyllievang