Nu har Hyllievångsskolan och Liljewall Arkitekter även fått årets Stadsbyggnadspris av Malmö stad.

"På ett självklart vis förenas en lustfylld arkitektur med stora pedagogiska möjligheter och höga miljöambitioner", konstaterar juryn.

Hyllievångsskolan slog upp portarna för sina allra första förskoleelever lagom till höstterminen 2017, byggd för att möta framtidens behov där elevernas trygghet och den pedagogiska tanken står i centrum.

Rektor Ewa Elfgren beskriver ett "jättetryck" av studiebesök, från såväl Australien och Nya Zeeland som Eslöv. De är bland annat nyfikna över de olika våningsplanens tydliga indelning: ett stort gemensamt utrymme med en köksö omringad av klassrum i fil, grupprum, lärarrum, plats för specialpedagog samt fritids.

- Skolan är byggd för att ge arbetslagen alla förutsättningar för ett bra samarbete, säger Ewa Elfgren som även imponeras av hur arkitekten och Malmö stad medvetet har byggt bort dolda hörn och utrymmen.

Sedan 1982 har Malmö stad årligen utsett ett stadsbyggnadspris. I år föreslog allmänheten femton byggnader. Priset belönar värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Vid bedömningen tittar juryn på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden.

- Hyllievångskolans stabila tegelfasad ger karaktär åt gaturummet och den mjukare baksidan mot söder skapar en lekfull och fin utemiljö, säger stadsarkitekt Ingemar Gråhamn.

Läs reportaget när Hyllie.com besökte den nybyggda skolan här