Tomten för Skanska Öresunds aktuella projekt ligger utmed Hyllie boulevard med utblick mot Hyllie stationstorg. Närmaste granne blir Point Hyllie söder om torget med närhet till station Hyllie. Det är här kontorshuset Klipporna ska ta plats - en byggnad som kommer att bestå av tre delar med sex till sju kontorsplan.

I grunden för byggprojektet finns ett grönt initiativ eftersom Skanska arbetar med två internationellt erkända miljöcertifieringar; GreenBuilding och LEED. GreenBuilding innebär bland annat att energianvändningen i lokalerna kommer att effektiviseras. Med LEED ska miljöriktiga lösningar tillämpas för användningen av mark, vatten, energi, material med mera.

Klipporna blir gröna även på utsidan eftersom alla takytor täcks med gräs. Det fördröjer regnvattnets nedbrytning och bidrar till att omsätta koldioxid till syre. På insidan skapar byggnadernas delar dessutom plats för ett grönt publikt gårdsrum.


Andreas Lundberg, marknadsansvarig Skanska Öresund
andreas.lundberg@skanska.se