Text Lisa Appelqvist

Representanter för fastighetsutvecklaren Serneke och energibolaget E.on tog nyligen emot priset för Brf Solkvarteret, numera Solmagasinet, vid årets upplaga av Fastighetsmässan.

Före detta vice generalsekreterare i FN, Jan Eliasson, delade ut utmärkelsen till det gemensamma flerbostadsprojektet, som ska uppföras i det nya markanvisningsområdet Solkvarteret i Hyllie.

Självförsörjande på energi
Så hur blir man Sydsveriges smartaste fastighet? Tillsammans har Serneke och E.on skräddarsytt de två bostadshusen till ett energihus för nästa generation.

Målet har varit att bygga en fastighet som är nästintill självförsörjande på egenproducerad el och värms upp av förnybar fjärrvärme. 

Smarta nät och solceller
Tillsammans har Serneke och E.on tagit fram och utvecklat lösningar för att minimera men samtidigt optimera energiförbrukningen.

Bland annat med egen elproduktion genom solceller samt utvecklingen av så kallade smarta nät - digitala fastighetstjänster som underlättar mätning, styrning och förbrukning av värme och el, dygnet runt.

Vardagssmart
Målet är att Solmagasinet ska bli Malmös mest klimatsmarta hyresrätter. Men inte bara byggtekniskt. De boendes energismarta och hållbara livsstil kommer att underlättas i den mer praktiska vardagen, med elbils- och cykelpooler och en grön utemiljö.

Eller i hissen till och från lägenheten! Hissarna konstrueras för att ta tillvara på energin som skapas och genererar i sin tur egenproducerad el till fastigheten.

Inflyttning är planerad till våren 2023.

Sedan 2021 äger och bygger Lansa Fastigheter Solmagasinet.

Läs mer om Solmagasinet här