På andra sidan Annetorpsleden, bara ett stenkast från det nya Hyllie, ligger miljonprogramhusen i Holma. Och det är här MKB och Riksbyggen dragit igång Europan 11. Tanken är att området ska bli mycket mer än bara en granne till nya Hyllie.

- Vi har gemensamt intresse i Holma när nya Hyllie och resten av staden ska växa ihop, säger Håkan Samuelsson, regionchef på Riksbyggen.

- Därför vill vi stärka grannskapet, det vill säga få olika områden - Holma, villakvarteren och nya Hyllie - att växa ihop.

 

Ny, modern arkitektur

En internationell tävling är ett smart sätt att få in nyskapande och påhittiga förslag från unga arkitekter, och en möjlighet för de byggherrarna att bygga fastigheter som ligger i framkanten av utvecklingen inom arkitektur. Dessutom ger tävlingen redan nu stort medialt fokus på Holma, vilket är viktigt när nya Hyllie och resten av staden ska flätas samman.

- En utmaning är att hitta flödet mellan nya och gamla Hyllie så att de blir integrerade i varandra, säger Pål Svensson, fastighetschef på MKB.

- Holma är unikt utifrån social hållbarhet - det var här självförvaltningen föddes på 1990-talet. Vi vill vitalisera Holma genom att dels bygga nytt, både hyresrätter, bostadsrätter och lokaler för verksamhet, dels skapa mötesplatser.

 

Goda kommunikationer

Holma ligger också bra till geografiskt - längs Pildammsstråket, som förbinder nya Hyllie med resten av staden, och har bra kollektivtrafik.

De två byggherrarna planerar fler bostäder längs med Pildammsvägen. Och inne i själva Holma tre nya bostadshus kopplat till torghandel och ett handelsstråk som ska löpa genom Holma, som ska bidra till att den lokala kommersen får större utrymme och kan locka folk från hela Malmö.

De nya fastigheterna kan komma att rymma upp till 1 300 hyresrätter och bostadsrätter.

Den 15 december utser en internationell jury en vinnare bland bidragen. Om det är samma projekt som MKB och Riksbyggen vill satsa på kan bygget starta redan under 2013.

De 36 tävlingsbidragen finns utställda i Hyllie Folkets hus.