Text Camilla Westemar & foto Urszula Striner

Ett stort, runt och perfekt hål gapar öppet i Iduns park en blåsig decemberdag, i väntan på den första eken. Längs Pildammsvägen kommer det första av totalt sex träd som nu ska bli en del av parken.

Hyllie boulevard ska förlängas från Almviksvägen till Pildammsvägen och för att ge plats åt den gällde det att hitta ny växtplats åt ekarna som annars hade sågats ner och slängts.
- Det känns inte bra att såga ner träd som kan komma till glädje någon annanstans, därför valde vi att flytta dem istället, säger Magnus Ahlcrona på fastighets- och gatukontoret.

Perfekt på plats
Ekarna passar bra in i kanten av den stora gräsytan framför skolan och kommer att ge välbehövlig skugga och vindskydd i Iduns park.

Att flytta så stora, etablerade träd kräver sin maskin, just den här kommer från Tyskland. Med en rundad skopa som är tre meter i diameter, får den med sig trädet och hela rotsystemet och kan sätta det perfekt på plats i gropen med samma form.

Det går knappt att ana att den tioåriga eken just har sänkts ner, till och med gräset kring stammen har följt med.

Sammanlagt sex ekar
Den lilla skarv som syns trampas till lite lätt innan det är dags att gräva nästa grop. Jorden från den följer med tillbaka till Hövdingavägen och den omplacerade ekens gamla plats.

På ett par timmar är fem av sex träd på plats, det sjätte kommer senare eftersom en intilliggande brandpost satte tillfälligt stopp för lyftet.

Nu hoppas Magnus Ahlcrona att träden ska etablera sig i Iduns park, med hjälp av Kommunteknik på Malmö stad som tar hand om skötseln.