Text Lisa Appelqvist

Föreningens årliga försommarmöte blev av förklarliga skäl digitalt, men intresset är lika stort. Över 75 deltagare tog del av den där inkörsportens position ur ett europeiskt perspektiv, men även med det Hyllielokala näringslivet i fokus.

Malmö stads näringslivsdirektör Micael Nord är den om någon som ska veta, och han konstaterar att det är i Hyllie det börjar!

På avdelningen för omvärld och näringsliv är det hans uppdrag att främja innovation och utveckling, marknad- och besöksattraktion och inte minst locka företag och därmed arbetsmöjligheter till Malmö och Hyllie.

- Vi lever i Sveriges snabbast växande stad, i Nordens största arbetsmarknadsregion med knappt två miljoner invånare som står för 26 procent av ländernas samlade BNP. Det här är en ganska het region med internationella mått mätt, konstaterar han.

Unikt superläge
Och här har Hyllie en helt unik position, menar Micael Nord, med närheten till Nordens största internationella flygplats och med en "game changer" på rask ingång - färdigställandet av Fehmarn Bält-förbindelsen 2029 mellan Danmark och Tyskland.

När det kommer till logistik och transporter hamnar Hyllie därmed i ett taktiskt superläge, längs transportkorridoren som sträcker sig genom Europa, från Sicilien i söder till Oslo och Helsingfors.

- Vi kommer att kunna åka tåg Malmö-Hamburg på under tre timmar, berättar Micael Nord.

Om Köpenhamn och Malmö även får igenom Öresundsmetron till 2035, så kommer pendlar- och arbetsmöjligheterna att öka markant inom hela regionen.

Micael Nord konstaterar att Malmö håller på att bli en huvudkontorsstad och att det finns ett stort intresse att etablera sitt företag just i Hyllie. Och det ger i sin tur sysselsättningsringar på vattnet.

- Ikea har ökat med 4 200 jobb i Malmö. Därmed har även marknaden för företagstjänster ökat. Den ökar faktiskt mest i dag.

Återstarta besöksnäringen
Många huvudkontor drar i sin tur till sig fler huvud- och specialistkontor. Där är tolv minuter till Kastrup ganska svårslaget, konstaterar näringslivsdirektören.

- Kastrup är den enda flygplatsen i Norden med en direktförbindelse till Tokyo. Just nu pågår diskussioner om att etablera ett "Japanhouse Scandinavia" i Hyllie, berättar Micael Nord och visar en arbetsskiss på en framtida paviljong och mötesplats för japanska huvudkontor.

Närmare i sikte ligger dock fokus på den befintliga besöksnäringen i Hyllie. Statliga Tillväxtverket har tilldelat 13 utvalda områden i landet ett åtgärdspaket för att återstarta besöksnäringen efter coronapandemin. Restart Hyllie är ett av dem och arbetet ska inledas under sommaren.

- Arenan och mässan är otroligt viktiga draglok för hela regionen och Malmö i stort, konstaterar Micael Nord.

Internationell storkonferens i höst
Den 13 och 14 oktober väntas delegationer och digniteter från ett 50-tal länder till Malmömässan och konferensen "Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpandet av antisemitism".

- Det här kan i sin omfattning jämföras med evenemang som Eurovision Song Contest eller påvens besök om det blir en fysisk konferens. Då kan det eventuellt bli restriktioner för att ta sig fram i Hyllie under de här tiderna. Vi kommer att gå ut med mer information när vi vet mer, säger Peter Gustafsson, sektionschef på fastighets- och gatukontoret.

Centrumsamverkan
I ett dagligt vardagsperspektiv pågår det också en flitig planering. Samsyn Hyllie håller på att skapa en Centrumsamverkan. I januari fick en arbetsgrupp uppdraget att börja titta på hur man kan skapa mer liv och rörelse i Hyllie.

- Vi planerar lärandeträffar med såväl Citysamverkan som På Limhamn, som har arbetat med just det här i många år, berättar Olle Ingman från Ikano Bostad.

Han leder arbetsgruppen som ska ta fram en ny modell för samverkansstöd, bland annat med hjälp av marknadsundersökningar och genom att ta in medborgarperspektivet från Hyllieborna.

- Vi siktar på att ha ett första medlemsupprop till hösten, och i samband med det bilda någon form av ekonomisk förening, berättar Olle Ingman.

- Vilken typ av aktiviteter vi vill uppnå med en centrumsamverkan? Kanske en årlig Hylliedag?

 

Fakta / Unikt superläge

Hyllie ligger mitt i Nordens största arbetsmarknadsregion med 1,9 miljoner arbetsföra invånare, 250 000 företag och 17 universitet/högskolor.

Hyllie ligger även taktiskt svårslaget i den stora transportkorridor som länkar samman Norden med Medelhavet, och som kommer att få ett rejält lyft i och med tillkomsten av Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland, ungefär samma sträcka som Rødby-Puttgarden, 2029.