Text Camilla Westemar & foto Malmö stad

Lite dold i sydväst - granne med både kontor, bostäder och blivande Malmö international school - ligger Hyllies senaste tillskott av grönområden.

Skrivareparken blir nästan som en stor trädgård snarare än en park. De 4 500 kvadratmeterna ska jämföras med Hyllies huvudpark, Hyllievångsparken, som blir mer än tio gånger så stor när den är klar.

Imponerande många lökar
Men på Skrivareparkens begränsade yta har Malmö stad ändå lyckats sätta imponerande 100 000 lökar, 100 träd och ett stort antal perenner och buskar.

Parken ramas in av klippta häckar och en bred trädremsa. Mot tågspåren växer kontorshus fram som skydd. Allt för att skapa en lugn, grön oas mitt ibland betong och stadsljud.

Parken har också en viktig funktion som översvämningsskydd vid skyfall. Den skålade gräsytan, som gjord för lek och spel, kan då i stället ta emot större mängder regnvatten.

Lär dig mer om växterna
Skrivareparken invigs på torsdagen den 12 maj av tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström (s).

Därefter kommer Malmö stads kunniga växtgestaltare, Magnus Svensson och Edith Stormwalther, att berätta om parken och en del av träden, bland annat om ovanliga arter som smultronträd och humlebok.

Sist men inte minst - hitta hit!
Välj gångstigen söder om tågspåren intill Hyllie Boulevard, eller följ Skrivaregatan hela vägen fram till parken.