Gert Wingårdh har med sitt arkitektkontor varit delaktig i Hyllies planerade köpcentrum sedan 1997. Det är hans längsta projekt hittills och det slutliga förslaget landade 2007 då Steen & Ström köpt marken och utlyste en arkitekttävling för Emporia. I konkurrens med fem andra ledande byråer i norra Europa vann Wingårdh Arkitektkontor med sitt förslag, ett koncept med stora arkitektoniska kvalitéer som starkt bidrar till identiteten för det nya centrumområdet i Hyllie.

Här får himlen tala
Uppdraget var att gestalta ett köpcentrum på drygt 90 000 kvm som skulle integreras med hundratals bostäder och ett parkeringshus med plats för 3 000 bilar. Wingårdhs förslag förenade ett samspel mellan dessa delar på ett sätt som aldrig tidigare gjorts i Sverige. I stället för att framträda som en gigantisk köplada ritades Emporia som ett välklätt köpcenter med bostadshus i mindre skalor och fasader med spännande variation i material och uttryck. Inte ens entréerna har gett plats åt handelns reklamskyltar. Här får istället himlen tala.
- Jag blev arkitekt för att jag var så imponerad av byggnaden Phantheon i Rom med sitt hål i taket där ljuset flödar in, säger Gert Wingårdh.
- Helt omedvetet när vi ritade den mäktiga Bärnstensentrén, förstår jag idag vilket tydligt fokus himlen får då man står omsluten av entrén. Det är helt fantastiskt att en modern byggnad kan fånga samma essens som en byggnad för 2 000 år sedan.

001-entre-pantheon_432.jpg

Referensbild Pantheon: Flickr - creative common license
Illustration Emporia: Wingårdh Arkitektkontor

003---referens-pantheon-alternativ_432.jpg

Att ta och ge mer
Men det är inte bara samspelet mellan kvarterets funktioner som gör projektet till något alldeles unikt. Det handlar också om att förena ekonomisk tillväxt med en utveckling som är socialt och ekologiskt hållbar, att ge mer tillbaka än vad man tar. För att bygga ut Malmö med ett nytt centrum tas den goda jorden och åkerlandskapet i bruk. Med planeringen av Emporia har Malmö stad haft en löpande dialog med Steen & Ström och Wingårdh med en stark viljeinriktning att återskapa en yta för biologisk mångfald med minimal klimatpåverkan.
Istället för att negligera taket som yta för annat än takfläktar och andra tekniska konstruktioner har man skapat en 27 000 kvadratmeter stor park på Emporias tak. Det motsvarar ungefär fyra fotbollsplaner.
- Utan att se någon kommersiell självklarhet i investeringen bidrar istället Steen & Ström med Emporias takpark till Malmö stads mål att arbeta långsiktig med en hållbar stadutveckling, säger Gert Wingårdh.
Men det mest innovativa och kanske världsunika för projektets arkitektoniska aspekter är att på en så stor yta skapa en takpark på ett köpcentrum.

Topografiska byggnader
Gestaltningen av takparken liknar ett landskap med olika biotoper som skapar skiftande växtlighet och är inredd med gradänger och sittbänkar i lärkträ. Takfläktarna ligger dolda i sedumklädda kullar och andra synliga fysiska konstruktioner har triangelformade strukturer för att upplevas mer som en del av landskapet än som byggnader. Takparken nås inifrån Emporia genom Blomstertorget och Havstorget, två av sex inomhustorg i köpcentret. De sticker upp genom taket och framstår som växthus i landskapet.
- Det här är på många sätt en av de mest radikala delarna i hela projektet, säger Gert Wingårdh och menar att landskapet på taket visar ett framåtblickande sätt att använda jorden.
- Jag tror att vi i framtiden kommer att få se byggnader som mer och mer kommer att bli topografiska i sina uttryck. Vi skördar mycket energi för ny bebyggelse. Genom att skapa strukturer underifrån som ger nya ytor för växtlighet, kommer vi också uppleva att byggnaderna bidrar till att återskapa ett landskap med ekologisk hållbarhet, förklarar Gert Wingårdh.

002-takpark-topografi_432.jpg

Illustration Wingårdh Arkitektkontor


Internationella studiebesök
Louise Lundberg som tidigare jobbat med Malmös gröna tak på Augustenborg, är konsulterad som trädgårdsmästare med ansvar för takparkens planteringar. Hon ser bland annat till så att krokusar, tulpaner och blåklockor växer i kapp med alla gröna takytor av sedum, tuvrör, häggmistel och jättenattljus. Men också så att träd och buskar som björk och havtorn ges bästa förutsättningar att växa. Alldeles vid entrén från Hyllie stationsgata, har Louise anlagt en liten trädgård för alla sinnen. Den kan man uppleva även om man inte kan se, genom att känna, dofta och smaka på det som växer. 
- Växtligheten på taket fyller en viktig funktion för både människan och miljön. Den kan hantera klimatförändringar vid både skyfall och värmeböljor. Och all forskning visar på att människor mår bättre av att vistas i gröna miljöer. Detta kommer därför att vara ett avgörande inslag i framtidens stadsbyggande, säger Louise Lundberg som också är helt övertygad om att takparken kommer generera fler internationella studiebesök till Malmö än de som redan sker i Augustenborg och i Västra hamnen.

En takpark för alla
Takparkens landskap för organismer, insekter, fåglar, växter och människor ger också möjligheter för verksamheter att etablera sig på taket när Emporia fylls med handel och liv. Exempelvis kan den utökas med en spaanläggning eller andra rekreativa aktiviteter. För allmänheten kan takparken nås från Hyllie stationsgata via en hög trappa eller en snedbanehiss. Även rampen på det färgstarka parkeringshuset leder ända upp till taket med direkt anslutning till parken, som kommer att vara tillgänglig under samma öppettider som Emporia.
Även om Emporia står klart i oktober 2012 fortsätter den gröna takparken att växa. Bostadsbebyggelsen som klär in köpcentret uppförs av MKB, JM och Peab och de första inflyttningsklara lägenheterna beräknas står klara 2013.

text & foto Maria Nyman-Moritz