De nya uppvärmda väderskydden ersätter de sex tidigare väderskydden som stått utomhus under överdäckningen.

Förutom att de nya väderskydden är dubbelt så stora i sin markyta har de även försetts med automatiska skjutdörrar, belysning och högtalare som ger väntande resenärer möjligheten att snabbt ta del av aktuell trafikinformation.

Resenärerna ska känna sig trygga

För att hålla en hög säkerhet patrullerar vakter på plattformarna, som också har kameraövervakning dygnet runt.

- Det är viktigt att resenärerna känner sig trygga när de står på plattformen och väntar på tåget, säger Wolfgang Liepack, projektledare på trafikavdelningen på Malmö stads gatukontor.

Klara för bruk under november

Arbetet med de nya väderskydden har pågått sedan augusti i år och beräknas vara klart i november.

- Det kom in klagomål på de gamla väderskydden var otillräckliga i samband med Citytunneln. Vi valde att byta ut dem för att öka komforten för resenärerna, säger Wolfgang Liepack.