Lagom till jämställdhetskonferensen Nordisk Forum, som ägde rum i Hyllie den 12-15 juni, var det dags att inviga områdets första offentliga konstverk MOTHER, skapat av Charlotte Gyllenhammar. En öppen inbjudan till allmänheten hade lockat många besökare till rondellen vid Hyllie boulevard, där det 10 ton tunga konstverket i brons står placerad i en stor bassäng på 26 diameter. Den förväntansfulla publiken kunde redan innan invigningens studera skulpturen, som är ett liggande ansikte med öppen mun och har en storlek på cirka 50 kvadratmeter och 4 meters höjd. Med invigningen skulle konstverket fullbordas som både skulptur och fontän.

Stadsträdgårdsmästare Ola Melin hälsade publiken och alla medverkande välkomna med ett inledande tal och lät sedan konstmuseichef Cecilia Widenheim förmedla några reflektioner om konstverket. Därefter höll kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh ett invigningstal, som kopplades till såväl platsen som till arrangemanget Nordiskt Forum. Därefter var det dags för konstnärinnan själv att träda fram; Charlotte Gyllenhammar.

- När jag första gången gick längs Hyllie boulevard och omslöts av områdets väldiga volym och stora skala såg jag framför mig ett stort huvud resa sig upp ur djupet här i korsningen. Jag tänkte på vatten, jag tänkte på det moderliga och på franska betyder Mére båda saker. Samtidigt, då mitt samarbete inleddes med staden gick min mamma bort. Konstverket fick på ett nära och naturligt sätt namnet MOTHER, säger Charlotte Gyllenhammar.

I en skrift om konstverket beskriver Charlotte sina tankar om vattnet och moderligheten. "Vattnets element, står för det ändlösa djupet, det föränderliga, det nattliga och kaotiska. Men också för det öppna och möjliga. Denna kropp öppnar sitt huvud för jordens inre, den vulkaniska kraften under källornas bottnar. Rilke skrev att människans bestämning är att bli en mun för naturen. Han tänkte på Orfeus som sjunger sin fasa med ofattbar skönhet. Orfeus huvud togs efter hans död till ön Lesbos tillsammans med hans instrument, där huvudet blev upphov till en egen kult".

- När vi föds lämnar vi moderkroppens inre hav. Då blir vår kropp enskild och vi tar skrikande vårt första andetag. Det är med detta vi föds till människa. Ur munnen kommer andningen, språket och sången, säger Charlotte Gyllenhammar.

Efter Charlotte Gyllenhammars tal bjöd Laine Quist från Malmö Opera en sång ur Aida för att hylla konstverkets budskap. Och efter sista tonen var det äntligen dags att väcka skulpturen till liv genom att starta fontänen. Katrin Stjernfeldt Jammeh och Charlotte Gyllenhammar, som symboler för samarbetet mellan staden och konsten, tryckte tillsammans på fontänens startknapp. Med ett kraftigt vattentryck utåt och uppåt invigdes så MOTHER - konstverket som ger Hyllies vatten en röst och ett ansikte.

Läs mer om konstverket MOTHER
Fler bilder från invigningen finns på Flickr
Film från invigningen av MOTHER på YouTube

EXKLUSIV INTERVJU MED CHARLOTTE GYLLENHAMMAR

 Charlotte 1_850