Dagligen passerar tusentals resenärer Hyllie station, som har blivit en ny knutpunkt för många pendlare i Skåne. Men det har framkommit kritik från många som upplever att stationen inte uppfyller ett av sina syften - att skydda väntande resenärer från blåst och kyla.
- Vi har insett problemet och har därför träffat arkitekterna som ritat stationen. De ska skissa på förslag till lösningar som skulle kunna göra plattformen mindre utsatt för vinden, säger Klas Nydahl, trafikchef på Gatukontoret på Malmö stad.

Det är alltså ännu inte klart vad som faktiskt ska göras för att få bukt med problemen. Arkitekterna har ett par veckor på sig att komma med förslag.
- Efter att vi har tittat på skisserna så ska de kostnadsbedömas och politiska beslut ska tas så det tar en tid innan det händer något. Men till hösten räknar jag med att det kommer att se annorlunda ut, säger Klas Nydahl, som påpekar att även Hyllies utveckling kommer att bidra till att lösa problemet.
- Så småningom kommer bland annat ett köpcenter och caféer att växa fram i Hyllie och då finns det fler ställen att vistas på i väntan på tåget, säger Klas Nydahl.