Hösten 2017 öppnar Hyllie centrums första skola, belägen söder om Hyllie allé och väster om Pildammsvägen. Hyllievångskolan får tre parallella klasser från årskurs 1 till 6 som ska rymma 630 elever och en förskola med fyra avdelningar med plats för 72 barn.

- Skolan blir en del av klimatsmarta Hyllie och vi jobbar mycket med till exempel E.ON för att ta fram styrbara system för uppvärmning. Sen jobbar vi mycket med att bygga in system för att barnen ska kunna lära sig saker - till exempel ska det gå att väga matavfallet som kastas och ta reda på hur mycket biogas det blir, berättar Peter Werholt.

Pedagogiskt utformad
Och det är bara ett par exempel av många på hur pedagogiskt utformad den nya skolan blir. Skolan är gestaltad av Liljewall arkitekter och under resans gång har man tagit hjälp av såväl odlingsnätverket Odla i stan som av pedagoger från Malmö högskola för att få in tankar om utformningen.

- Vi har jobbat mycket med både teknik och miljö för att få barnen att förstå hur allt hänger ihop. Därför har vi försökt synliggöra tekniken istället för att dölja den, till exempel med plexiglas som visar vilka kablar som finns bakom när man trycker på en knapp, berättar Annelie Idermark från Liljewall arkitekter.

Till exempel finns en taktil vägg i skolans huvudentré där man ska kunna titta och känna på de olika materialen som använts till att bygga skolan.

Skolan får sedumtak med solcellspaneler som kommer att visa hur mycket energi som produceras.

- Tanken är att barnen får lära sig precis hur saker och ting fungerar. Ambitionen är att kunna lära barnen att vara rädda om huset och ge dem en förståelse för hur byggnaden fungerar, säger Peter Werholt.

Skolbyggnaden får tre plan och rymmer även en idrottshall med inriktning på gymnastik, utrustad med tumblinggolv, trampoliner och höj- och sänkbara hoppgropar.

Aktivt efter skoltid
Skolgården får en väldigt aktiv utformning med multisportarena, skatepark, löparbana, lekredskap och kullar.

- Det händer mycket på skolgården som ska vara attraktivt efter skoltid, på kvällar och helger, berättar Eva Delshammar på gatukontoret i Malmö stad.

En böljande bäck som kan utgöra en del i undervisningen om vattnets kretslopp utgör den medvetet otydliga gränsen över till vad som är en kringliggande grön park för allmänheten. Tanken är att sudda ut gränsen mellan park och skolgård - den som vill nyttja skolgården efter skoltid ska känna sig välkommen utan att hindras av något staket.

- Parken är mer inriktad på att skapa en pedagogisk natur med alla svenska trädsorter representerade och ett uteklassrum. I skogen ska vi försöka bygga en rejält till- tagen grillplats, en fruktlund och olika bärbuskar. Idén är att göra en jättebra skolmiljö där skolan, skolgården och parken ses som en helhet, säger Eva Delshammar.

I den kringliggande parken anläggs även en lekplats för lite mindre barn.

Byggstarten av skolan är planerad till 1 juni 2015, och hösten 2017 tas den i bruk.

Entre

Kliv in i den kommande Hyllievångskolan  

 

LÄS MER OM
Hyllievångskolan