I dag används området kring Hyllie Allé som parkering för besökare till Hyllie. Men inom ett par år kommer de planerade 1700 bostäderna börja växa fram. Det blir en stadsdel med varierad arkitektur, torg och gröna ytor. Hyllie Allé kommer omvandlas till en dynamisk och levande del av Hyllie med fokus på social och ekologisk hållbarhet. Utöver bostäder planeras även bilpool och förskola. Kanske ligger Glada barns gata och Sköna dagars allé närmre än vad man kan tro.

Mer om bostäderna kring Hyllie Allé här, och på boihyllie.com