Klimatkontrakt för Hyllie
Hyllie ska visa vägen för Malmös framtida utveckling som hållbar stad. Redan år 2020 ska Hyllie försörjas till 100 procent med förnybar eller åter­vunnen energi. För att axla denna utmaning, tecknade, i februari 2011, Malmö stad, VA SYD och E.ON ett klimatkontrakt för stadsdelen, Klimatkontrakt för Hyllie (pdf, 4MB). Målet är att göra Hyllie till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och en global förebild för hållbar stadsutveckling.

Smarta energilösningar 
I Hyllie utvecklas smarta nät som kommer att bidra till att energi utnyttjas effektivare. Med hjälp av smarta nät och smarta energilösningar kommer det att bli möjligt för boende och verksamma i Hyllie att aktivt kunna mäta, styra och påverka sin egen energiförbrukning, och dessutom kunna producera energi själva. I stadsdelen arbetar man för att nybyggnationen både ska vara energisnål och förberedd för de framtida energilösningarna.

Lätt att göra rätt
I Hyllie ska det vara lätt att göra rätt och leva gott. Hyllies unika kommunikationsläge förenat med den urbana bebyggelsen, nya parkmiljöer och närheten till det skånska kulturlandskapet skapar attraktiva miljöer för boende, besökare och företag. Här är det nära till parker och grönska, nöjen och service. En väl utbyggd kollektivtrafik, cykelvägar och bilpooler kommer att bidra till en stadsmiljö med mindre buller och en renare luft. Bostäderna ska vara inredda med funktionella lösningar för källsortering och matresterna från området omvandlas till biogas.

En blandad stadsdel
Ambitionen med Hyllie är inte bara att bygga en ekologiskt hållbar stadsdel. Ekonomiska och sociala dimensioner kommer också att samverka till en hållbar utveckling. Hyllie kommer att bli en levande stadsdel. Här planeras för lika många arbetsplatser som bostäder vilka kommer bestå av både hyres- och bostadsrätter. En stor variation av boendeformer skapar större mångfald. Genom blandningen av verksamheter av olika slag uppstår fler kontaktytor mellan människor. Något som i sin tur leder till nya och spännande utvecklingsprojekt, både kommersiella och kulturella. Det integrerade och blandade Hyllie erbjuder en mängd olika mötesplatser och bidrar till en social hållbarhet.

Kretseum - kretslopp & kunskapscentrum
Kretseum - Kretslopp & Kunskapscentrum är navet i VA SYD:s pedagogiska verksamhet. Huset ligger i Hyllie Vattenpark, bredvid Hyllie Vattentorn. Genom utställningen "Den hållbara staden" lär vi på ett inspirerande och interaktivt sätt ut hur vatten, avfall och energi hanteras. Utställningen tar med besökarna på en resa genom staden som visar hur viktigt det är att leva hållbart och göra medvetna val i vardagen. Syftet med Kretseum är också att ge besökarna kunskap och kännedom om hur våra samhällsbärande verksamheter som VA SYD, E.ON, Malmö Stad och SYSAV fungerar samt hur vi arbetar gemensamt med Hyllies utveckling, till exempel genom Klimatkontraktet.

Vidare läsning 
Kretseum
Klimatsmarta Hyllie på Malmö stads hemsida
Energilösningarna i Hyllie på E.ONs hemsida

Broschyr 
Klimatsmarta Hyllie
Miljöprogram Hyllie (version 1, 2015)

Film 
Klimatsmarta Hyllie - framtidens lösningar