Hotell & konferens

Platsen för möten och besök
På tio år har besöksnäringen och den turismekonomiska omsättningen i Malmö ökat med över 50 procent. Två betydande orsaker till utvecklingen är de omfattande investeringar i infrastruktur, som gett ökad fysisk tillgänglighet både till och inom staden. Den andra förklaringen är ett ökat attraktivt utbud med nya arenor för möten, kongresser och mässor. Hyllie står för båda delar och stärker Malmö som en mötesdestination i tillväxt.

Fakta: Hotell & konferens
  • 2014 omsatte turismnäringen i Sverige 268,5 miljarder kronor. Visionen för 2020 är att den ska omsätta på 439 miljarder kronor. Utvecklingsområden som förväntas öka denna tillväxt och skapa fler reseanledningar är mötesindustrin, kulturliv, naturturism och idrottsevenemang. Källa: Turismnäringens trendanalys 2015.

  • Det finns ett klart samband mellan hög beläggning på hotell och antalet affärsmöten, kongresser och konferenser, idrottstävlingar, utställningar och publika arrangemang. I Hyllie centrum finns två hotell med strategiska placeringar vid Stationstorget och MalmöMässan, som fulländar centrumområdet till en komplett mötesplats.