Storlek: Utbyggnadsområdet är drygt 200 hektar och sträcker sig från Holma/Kroksbäck i norr längs Pildammsvägen i öst och Lorensborgsgatan i väst ner till Yttre ringvägen i söder.
Bostäder: Fullt utbyggt cirka 12 000, varav minst 50 % hyresrätter
Arbetsplatser: Fullt utbyggt cirka 15 000
Shopping: Cirka 250 butiker, restauranger och caféer
Multiarena: Publikkapacitet 15 000
Mässanläggning: 17 000 kvm
Hotell: Cirka 700 rum
Högsta byggnad: the Point, ca: 100 meter
Parkeringsplatser: 8 000 bilplatser, 2 000 cykelplatser
Resande per dag: 16 000
Kommunikationer:

Tåg, stadsbussar, regionbussar, cykelvägar, förbereds för spårvagnslinje

 

Restider

Malmö-Köpenhamn: 30 min
Hyllie-Kastrup: 12 min
Hyllie-Malmö C: 6 min
Hyllie-Triangeln: 3 min

 

Öresundsregionen

Invånare: ca 4 miljoner
Yrkesverksamma: 1,9 miljoner
Högskoleutbildade: 35 % av arbetskraften
Studenter: 200 000
Resor över Öresund: 35, 5 miljoner per år