Storlek: 200 hektar
Bostäder: Totalt cirka 9 000, varav minst 50 % hyresrätter
Arbetsplatser: Totalt cirka 9 000
Shopping: Cirka 220 butiker, restauranger och caféer
Multiarena: Publikkapacitet 15 000
Mässanläggning: 17 000 kvm
Hotell: Cirka 600 rum
Högsta byggnad: Point Hyllie, ca: 100 meter
Parkeringsplatser: 5 000 bilplatser, 1 300 cykelplatser
Resande per dag: 17 000
Kommunikationer: Tåg, stadsbussar, regionbussar, cykelvägar, förbereds för spårvagnslinje

 

Restider

Malmö-Köpenhamn: 30 min
Hyllie-Kastrup: 12 min
Hyllie-Malmö C: 6 min
Hyllie-Triangeln: 3 min

 

Öresundsregionen

Invånare: 3,7 miljoner
Yrkesverksamma: 1,7 miljoner
Högskoleutbildade: 30,8 % av arbetskraften
Studenter: 155 000
Resor över Öresund: 35, 5 miljoner per år