Idag har vi en gemensam plattform som förmedlar Hyllies mervärden och fördelar. Att samtliga intressenter har enats kring en övergripande kommunikation ökar också marknadsföringens effektivitet. Samtidigt betonas och utvecklas Malmös roll i den expansiva Öresundsregion.

Allt är möjligt

De gemensamma värdeorden för Hyllie är Internationellt, Positiv respektlöshet och En hållbar upplevelse. Hyllie är platsen där Malmö möter Köpenhamn - en gränsöverskridande plats med hela världen som arena. Hyllie är också ett resultat av malmöitiskt entreprenörskap, en anda av positiv respektlöshet som under drygt ett decennium förvandlat Malmö i grunden. Här är ingenting omöjligt. Malmö anses vara en av världens ledande städer inom hållbar stadsutveckling. Hyllie kommer att vara en hållbar stadsdel utifrån flera perspektiv - ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Hyllie är platsen för en mångfald av hållbara upplevelser.

För närvarande ingår ett trettiotal aktörer i Samsyn Hyllie.

Verktygslåda för varumärkesbyggare

Vi har gjort en gemensam brandbook för alla som bygger platsvarumärket Hyllie. Här hittar du strategiska tankar och riktlinjer för Hyllies visuella identitet.

Ladda ner brandbook (PDF, 3,8MB)

 

Har du frågor som rör utvecklingen i Hyllie eller vill veta mer om aktörernas gemensamma arbete i området?

Kontaktuppgifter hittar du här