Parker & torg

Öppna ytor och gröna mellanrum
Hyllie växer där Malmö möter Söderslätt. I centrum skapas en spännande urban miljö med naturen precis om hörnet. Diagonalt genom området löper Tygelsjöstigen, en gång- och cykelväg kantad av en pilallé, som med Allétorget vid Hyllie allé kommer att skapa en naturlig koppling mellan det omgivande slättlandskapet och det framväxande centrumområdet. Via Vattenparken runt Hyllie vattentorn fortsätter sedan detta gröna bälte vidare in i Kroksbäcksparken. I västra Hylle kommer ett stort rekreationsområde att skapa möjligheter för att jogga, cykla, rida eller bara ta en skön promenad.

Fakta: Parker & torg
  • Stationstorget är 11 000 kvadratmeter stort och invigdes 2010. På nätterna lyser en digital natthimmel upp Stationstorget.
  • Det mindre Allétorget skapar en naturlig koppling mellan det omgivande slättlandskapet och det framväxande centrumområdet. Torget planeras stå färdigt 2015.
  • 250 meter från stationen ligger Tygelsjöstigen. En grusad gång- och cykelväg med hamlade pilar, som ska sammanbinda de täta kvarteren i centrumområdet med byarna Bunkeflo och Vintrie och fortsätta under Yttre Ringvägen och ut på Söderslätt.