Den östra delen, med bland annat rosenplanteringar, en planterad labyrint, grillplats och sittytor blev klar i samband med att Hylliebadet öppnade hösten 2015. 

Entreprenaden av den västra delen planeras dra igång hösten 2021. Denna del av parken har fokus på aktiviteter, bland annat Malmös första parkouranläggning för utomhusbruk. Utöver parkour ska även en streetbasketplan, pingisbord, picknickyta, en torgyta och en djungellek anläggas i parken.

 

Badhusparken utformas med många små rumsbildningar med olika väggar och golv, som bidra till variation och bjuder in till trygg rörelse, lek och vardagsmotion för såväl unga som gamla. 

 

Diagonalt genom området blir det ett gångstråk som söderut ansluter till Hylliebadets västra parkering och norrut mot befintlig gång- och cykelbana. Gångstråket ska kantas av trappade granitmurar och ansluta till två mindre entrétorg i respektive ände.

 

I området finns det sedan tidigare en skatebowl som den nya parken ska ansluta till. Befintliga träd och buskage i den västra delen ska till stor del behållas. Nya och kompletterande perenn-, busk-, samt trädplanteringar tillkommer i parken.


Reportage
En av Europas bästa skateparker
Här växer Hyllies grönska fram
Premiär för grönskande Hyllierankan
Dubbelt spadtag satte igång byggnationen av Badhusparken 
Filmad miniföreläsning om Badhusparken (från 15 december 2013). 

Externa länkar
Badhusparken på Malmö stads hemsida
Odlingsområdet Hyllierankan
Skate Malmö