Badhusparken anläggs intill Hylliebadet och kommer att skapa mötesplatser med mixade aktiviteter för Malmöbor i alla åldrar. Förutom härliga grönområden, grillplatser, aktivitetsytor och odlingslotter på sommaren planeras en eventuell isbana till vintern - pulkabackarna finns redan.

Parken byggs etappvis. Odlingsområdet Hyllierankan stod färdig hösten 2015 då Hylliebadet öppnade. Som fullständig park kommer den i framtiden bli en utökning av Kroksbäcksparken.

Reportage
En av Europas bästa skateparker
Här växer Hyllies grönska fram
Premiär för grönskande Hyllierankan
Dubbelt spadtag satte igång byggnationen av Badhusparken 
Filmad miniföreläsning om Badhusparken (från 15 december 2013). 

Externa länkar
Badhusparken på Malmö stads hemsida
Odlingsområdet Hyllierankan
Skate Malmö