Ett grundtema för husens gestaltning är nyjugend med uttrycksfull mjuk karaktär. Funktion och varaktighet ska också samverka med form och trivsel. Gröna fasader och innergårdar är också viktiga inslag.

  • Byggstart: 2017.
  • Arkitekt: Plan- och Byggnadskonst i Lund AB

Läs mer
www.ottobygg.se

Byggfirman Otto Magnusson AB vänder sig till kunder i hela Öresundsregionen och erbjuder både byggentreprenader och byggservice - ett koncept som hittills resulterat i ca 200 anställda och mer än en halv miljard i omsättning. Samtidigt förblir Byggfirman Otto Magnusson AB ett familjelett företag med korta beslutsvägar och långa kundrelationer.