Grusgångar skapas för promenader i parken. Men också hårdgjorda, bredare gångar för att kunna röra sig snabbt och smidigt genom parken. Den lägsta delen av parken kommer att övergås med gång- och cykelvägar i en bro med en utsiktsplats.

I parkens djupaste skålning anläggs en liten damm för att husera områdets mindre vattensalamandrar. Över dammen och parkens fuktigare markområden byggs spänger som gör det möjligt att passera genom denna del av parken. 

En stor del av parken kommer att utgöras av äng. Men den blandas även upp med lövträd, barrträd och exotiska träd. Mitt i grönskan kommer oväntade vyer, hemliga platser och lekfulla inslag dyka upp. Små oaser att upptäcka eller bara att njuta av i förbifarten. 

• Färdigställdes 2020.

Läs mer
Dagvattenparken - nya gröna oasen