Med två entréer och kontorsytor på totalt 5 300 kvm samt butikslokaler på bottenplan finns möjlighet att samla all verksamhet på ett plan med bra dagsljusinsläpp från två håll.

Fasadmaterialen är gedigna; tegel, ljust infärgad betong och glas. Tegelfasaden skapar en mänsklig skala och en varm ton i gatumiljön och glaskuben lyser upp hörnet under den mörka årstiden.

Projektet uppfyller kraven för EU Green Building, Miljöbyggnad, nivå Silver, samt den internationella standarden BREEAM, Very Good.

I korthet
Fastighetsutvecklare: Granitor Properties
Arkitekt: Tengbom
Kontorsytor: 5 300 kvm
Butiksytor: 1 000 kvm
Inflyttning: 2016
Köpare: Executive Property Svenska AB


Granitor Properties utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Fokus är inriktat på Södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö. Läs mer på granitor.se

Granitor Properties ingår i Granitor Europe som utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. Vi utgår från Sverige och är verksamma internationellt.