Hyllie Stadsdelspark kommer att bli 64 000 kvadratmeter stor - ungefär lika stor som Kungsparken eller Folkets park i Malmös innerstad.

Parken kommer att vara så stor att den kan innehålla flera olika delar. Här ska man kunna leka, motionera, njuta av härliga soliga platser, lyssna på suset av löv och gräs och mycket, mycket mer. Parken kommer att byggas ut i etapper, i takt med att bebyggelsen växer fram i området.

Arkitekttävling
Under våren 2018 genomförs en arkitekttävling för parken. Tre till fyra arkitektkontor väljs ut för att ta fram ett gestaltningsförslag. I augusti 2018 koras en vinnare, som får möjlighet att arbeta vidare med sitt förslag.

Målsättningen är att en första etapp av parken ska vara färdigbyggd 2020.

Tillsammans med Malmöbor
Under hösten 2017 har en fokusgrupp på cirka 50 personer träffats för att berätta om sina drömmar och förväntningar på den framtida parken.

Fokusgruppen består av människor som bor i det nya Hyllie, personer från kringliggande bostadsområden, byggherrar och näringsidkare från området. Arkitekternas uppgift blir att tolka och gestalta dessa drömmar och förväntningar.