Hyllievångsparken kommer att bli 64 000 kvadratmeter stor - ungefär lika stor som Kungsparken eller Folkets park i Malmös innerstad.

Parken kommer att vara så stor att den kan innehålla flera olika delar. Här ska man kunna leka, motionera, njuta av härliga soliga platser, lyssna på suset av löv och gräs och mycket, mycket mer. Parken kommer att byggas ut i etapper, i takt med att bebyggelsen växer fram i området.

Arkitekttävling
Under våren 2018 genomfördes en arkitekttävling för parken. Tre till fyra arkitektkontor valdes ut för att ta fram ett gestaltningsförslag. I augusti 2018 korades en vinnare, som har arbetat vidare med sitt förslag.

En första etapp av parken, den norra delen, ska vara påbörjad 2021.

Tillsammans med Malmöbor
Under hösten 2017 har en fokusgrupp på cirka 50 personer träffats för att berätta om sina drömmar och förväntningar på den framtida parken.

Fokusgruppen består av människor som bor i det nya Hyllie, personer från kringliggande bostadsområden, byggherrar och näringsidkare från området. Arkitekternas uppgift blir att tolka och gestalta dessa drömmar och förväntningar.

 

Läs våra artiklar om utvecklingen av Hyllievångsparken här:

Första delen av Hylievångsparken smyginvigd - nu med foodtrucks

Knotiga fruktträd på hedersplats i nya Hyllievångsparken

Klart för stadsodling i nya Hyllievångsparken

Då går startskottet för stadsdelsparken i Hyllie

Hyllies "Central Park" får en rekordgrön kostym