• Området ligger i mötet mellan stora mötesplatser som Hylliebadet och Malmömässan, men också i skärningen mellan Hyllierankans prunkande odlingslotter i öster och den skogsliknande Engelska parken i väster.

• Ett stenkast norrut ligger den välrenommerade skateparken, som planeras att få sällskap av fler aktivitetsmöjligheter.

• Hyllieäng avgränsas av skyddande högre bostadshus i norr och väster och får en intim karaktär där innanför, med småskalig bebyggelse och smalare gränder.

• Centralt i området placeras en förskola för 120 barn, med en utomhusyta som ger grönska och luft åt hela området.

• I det sydvästra hörnet ges plats för kontorsbyggrätter. Inom området planeras för ett parkeringshus eller garage under mark som täcker en del av områdets parkeringsbehov.

Uttalat fokus: Social hållbarhet

Byggrätter: Cirka 350 bostäder samt kontor och parkering/garage.

Klara bygg- och bostadsbolag som har fått markanvisningar i Hyllieäng är:

MKB Fastighets AB, JM, Trianon, Ikano Bostad, ETC Bygg, Hyresbostäder i Malmö AB, NCC, Parkering Malmö och BoKlok.