FAKTA
Förskola: fyra avdelningar. Platser: 72 barn
Byggherre: Stadsfastigheter, Malmö stad
Arkitekt: Liljewall arkitekter
Byggstart: 2015.
Färdigställd: höstterminen 2017

LÄS MER 

Byggnadens utformning
Liljewall arkitekter

Förskolans verksamhet
Iduns förskola