FAKTA
Förskola: fyra avdelningar. Platser: 72 barn
Byggherre: Stadsfastigheter, Malmö stad
Arkitekt: Liljewall arkitekter
Byggstart: 2015.
Färdigställd: höstterminen 2017

LÄS MER 

Stadsbyggnadspriset 2018
Årets stadsbyggnadspris till Hyllievångsskolan

Grundskola
Integrerad med Hyllievångsskolan

Iduns park
Lärande och lek i parkmiljö