Iduns park skiljer sig från andra parker genom att den byggts samman med Hyllievångsskolans skolgård som ett grönt komplement för undervisning utomhus. Gränsen mellan skolgård och park är utformad så att elever kan vistas både på skolgården och i parken under skoltid. På samma sätt fungerar ytan som en grannskapspark efter skoltid då den är öppen för alla.

LÄS MER
Tioåriga ekar ska ge skugga och få fortsatt liv i Iduns park