Det blir 88 bostadsrätter i Brf Bada och även 43 hyresrätter kring en gemensam grön innergård. Här kommer även att finnas grillplats och möjlighet till närodling och sittplatser.

Lägenheterna blir i storlekar om 35-110 kvm från 1-5 rum och kök. Hållplats för buss nr 8 finns precis utanför.

• Säljstart: Mars 2022
• Start uthyrning: Sommaren 2023
• Inflyttning: Sommaren 2024

Mer om Bada här

Mer om Hyllieäng här

Ikano Bostad är en av Malmös största bostadsutvecklare. Vi finns där människor vill bo och där Sverige växer. Här bygger, förvaltar och utvecklar vi stadsdelar och förenklar människors vardagsliv. Ikano Bostad ägs till hundra procent av familjen Kamprad.