Det läggs extra fokus på bostädernas gröna rum. Balkonger och uteplatser har gjorts stora så det finns plats för odling av både umgänge och växter. Gården har en naturlig mötesplats där det finnas plats för egen kryddodling.

Bostadshusen har byggts enligt JMs modell för lågenergihus, som ger minskat energibehov, lägre miljöpåverkan och kostnadsbesparing för hushållen.

  • Tillträde: våren 2017
  • Arkitekt: Plan och Byggnadskonst i Lund,  Vlade Naumovski

Läs mer
Trivsamt kvarter med gröna rum

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien.