• Färdigställt: 2015.
  • Arkitekt: Plan- och byggnadskonst i Lund,  Vlade Naumovski

Reportage
Möt Hyllies aktörer - JM
"Jag ville komma till något modernt och nybyggt"
Hylliegranskarna kollar på JM 


Läs mer
Trivsamt kvarter med gröna rum

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien.