Besökarna får, på ett inspirerande och interaktivt sätt, kunskap och kännedom om hur vatten, avfall och energi hanteras i den hållbara staden.

Besökarna får också veta hur samhällsbärande verksamheter som VA SYD, E.ON, Malmö stad och Sysav fungerar och hur vi gemensamt arbetar med Hyllies utveckling, till exempel genom Klimatkontraktet. Kretseums målgrupp är skolelever från åk 6-9.

Intill Kretseum - Kretslopp och Kunskapscentrum ligger Hyllie Vattenpark. VA SYD och Malmö stads gatukontor har gemensamt utvecklat konceptet för parken.

Vattenparken är ett viktigt inslag i Hyllie centrum då den fungerar som dess gröna lunga. Här finns träd, grönska och vattenupplevelser av både sinnlig och experimentell karaktär.

Hyllie Vattenpark är en allmän plats - öppen dygnet runt. Vattnet i parken är påslaget från första april till sista oktober.

Läs mer om Kretseum och Hyllie Vattenpark
www.kretseum.se