15 000 kvadratmeter är den totala ytan för Malmö Arena Tower som kommer bestå av flera byggnadskroppar med olika funktioner. Närmast hotellet planeras en utbyggnad med 80 nya rum och parkering. Mot MalmöMässan längs Hyllie vattenparksgata och Arenagatan mot Hyllie vattenpark planeras kommersiella ytor för kontor, men även sjukvård. Dessutom planeras bostäder i samma del av kvarteret. Den högsta huskroppen planeras ligga 85 meter över havet med vy över Malmö, Köpenhamn och Ven.

I korthet

Byggherre: Parkfast AB 
Arkitekter;  Mats Matsson, Wingårdhs Arkitektkontor
Total yta: 15 000 kvm
Planerad inflyttning: november 2021

LÄS MER

Nu blir arenakvarteret komplett - superbalken på plats

www.parkfast.se

Parkfast AB bildades 1990 och är moderbolag till Parkfast Arena Fastighet AB som var byggherre vid uppförandet av Malmö Arena och Malmö Arena Hotel. Koncernen ägs till 100% av Percy Nilsson.