Den stora utställningshallen är på cirka 12 000 kvadratmeter. Därutöver innehåller byggnaden ett konferenscenter med flera mötesrum med plats för 20 upp till 2 000 personer.

Takets 17 000 kvadratmeter är täckta av sedumväxter som minskar risken för översvämning vid plötsliga skyfall. Det tar även upp och binder föroreningar i luften och isolerar byggnaden året runt vilket ger en jämnare temperatur inomhus samt dämpar buller.

• Fastighetsägare: Kungsleden Fastighets AB
• LOA: Cirka 20 900 kvadratmeter
• Parkeringshus med 330 platser strax intill
• Miljöbyggnad nivå Silver
• Arkitekt: Erik Giudice Architects
• Byggherre: Midroc Property Development

 

Läs mer om
MalmöMässan
Kungsleden Fastighets AB
Midroc Property Development