Med två entréer och kontorsytor på totalt 5 300 kvm samt en butikslokal på 1 000 kvm finns möjlighet att samla all verksamhet på ett plan med bra dagsljusinsläpp från två håll.

Fasadmaterialen är gedigna; tegel, ljust infärgad betong och glas. Tegelfasaden skapar en mänsklig skala och en varm ton i gatumiljön och glaskuben lyser upp hörnet under den mörka årstiden.

Projektet uppfyller kraven för EU Green Building, Miljöbyggnad, nivå Silver, samt den internationella standarden BREEAM, Very Good.

I korthet
Byggherre: Midroc Property Development 
Arkitekt: Tengbom
Kontorsytor: 5 300 kvm
Butiksytor: 1 000 kvm
Inflyttning: 2016

www.midroc.se

Midroc Property Development utvecklar fastigheter, såväl kommersiella lokaler som bostäder och arbetar med projekt från ax till limpa, från markförvärv till färdig byggnad. I verksamheten ingår även förvaltning av fastigheter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholm och Öresundsregionen.