Kontorsbyggnaden kommer att ha en skarp profil i en geometrisk form av en triangel med en höjd om tio våningar. Varje våningsplan är ca 880 kvm stort. Kontorsprojektet ligger granne med nya MalmöMässan, knappt 500 meter från Citytunnelns uppgång och nås via förlängningen av Arenagatan - förbi Hyllie vattenpark. 

Intill det nya kontorshuset och MalmöMässan kommer det att uppföras ett parkeringshus med plats för ca 360 bilar.

Projektet kommer att uppfylla kraven för EU Green Building samt Miljöbyggnad, nivå Silver.

www.midroc.se

Midroc Property Development utvecklar fastigheter, såväl kommersiella lokaler som bostäder och arbetar med projekt från ax till limpa, från markförvärv till färdig byggnad. I verksamheten ingår även förvaltning av fastigheter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholm och Öresundsregionen.