HYLLIE BOULEVARD
Fastigheten längs med Hyllie Boulevard har 81 klimatsmarta hyreslägenheter samt ett LSS-boende. Husen är i vinkel med sju respektive tio våningar. Huskropparna upplevs närmast som om de är inskjutna i varandra. Den lägre byggnaden löper längs Hyllie boulevard. Den högre byggnaden vänder sig mot norr och ramar in kvarteret mot Emporia. De översta fem våningarna erbjuder en fantastisk utsikt mot Öresund i väster. Fasaden består av skivmaterial i skiftande nyanser och strukturer, med olika uttryck mot Hyllie Boulevard respektive Hyllie Vattenparksgata. I vinkeln mellan de två huskropparna finns en omsluten och grönskande gård med gemensam uteplats och växthus.

Interiör
Flerbostadshuset innehåller lägenheter med ett till tre rum och kök - de flesta med balkong eller uteplats. Lägenheterna på våning två har egna utgångar till gården. Samtliga lägenheter har mycket hög invändig standard av materialval och stora badrum med tvättmaskin och torktumlare.
 
Miljö
MKB:s hus på Hyllie boulevard har byggts enligt Miljöbyggprogram SYD och ska certifieras enligt Miljöbyggnad. Fastigheten är ansluten till Malmös fjärrvärmesystem. Den är försedd med solceller och överskott av solel kommer att matas ut på elnätet. Byggnaden har låg energiförbrukning (cirka 75 kWh/m2). Hyllie boulevard utgörs av två huskroppar, där taket på den ena har en 250 kvm solcellsanläggning som genererar cirka 18 000 kWh/år, vilket täcker en fjärdedel av hela fastighetens elbehov. Den andra byggnadens tak utgörs av ett sedumtak som dämpar buller, isolerar och minskar energiförbrukningen samt behovet av stora dagvattensystem. Taket binder föroreningar och bidrar till en bättre stadsmiljö. Det finns bra cykelförvaring och möjlighet att ladda sin elbil i garaget. Varje lägenhet har separat mätning och debitering av varmvatten.

Huset stod färdigt sommaren 2014.


Arkitekt: FOJAB arkitekter Stanislaw Welin Ark SAR/MSA och Stefan Johansson Ark MSA. 

Reportage
MKB först ut i nya Hyllie
MKB:s första spadtag: Rätt med hyresrätt
Möt Hyllies aktörer - MKB
MKB och E.ON skriver energikontrakt
Populära hyreslyor på Hyllie boulevard
Boulevardens första bosättare
Ny bilpool med elbil och lådcykel 
Hylliegranskarna spanar in bostäderna längs Hyllie boulevard 

 

Med drygt 23 000 lägenheter och 1 100 kommersiella lokaler är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö. Ägare är Malmö stad.  MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder. Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 

www.mkbfastighet.se