Bostäderna är i huvudsak yteffektiva små bostäder, flertalet är genomgående enrumslägenheter men det finns även tvårumslägenheter samt lägenheter med unika loft.

  • Byggstart 2015.
  • Inflyttat 2016
  • Arkitekt: Juul & Frost 

 

Reportage
MKB Hermod

Med drygt 23 000 lägenheter och 1 100 kommersiella lokaler är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö. Ägare är Malmö stad.  MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder. Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 

www.mkbfastighet.se