P-huset Hyllie Allé stod byggklart 2016. Här har Parkering Malmö förutom parkeringsplatser även två hyrbara lokaler till företagare. Verksamhetslokalerna finns på bottenplan och är separata med egen ingång men kan även hyras tillsammans:

Lokal 107 kvm - lokalen ligger vid en gång längs med p-husets kortsida ut mot Ymers gata. Lokalen är i dag oinredd och kommer att anpassas efter hyresgästens önskemål. Kontakt: irene.johnsson@pmalmo.se

Lokal 127 kvm - denna lokal är placerad på "källarplan" (-1/2 plan). Varuhiss, trappa eller ramp kommer att installeras. Lokalens entré ligger vid en gång längs med p-husets kortsida ut mot Ymers gata. Det finns inga fönster i lokalen. Lokalen är i dag oinredd och kommer att anpassas efter hyresgästens önskemål. Kontakt: irene.johnsson@pmalmo.se

• P-huset Hyllie Allé är öppet 06-21.

Parkering Malmös huvuduppdrag är att bygga, förvalta och hyra ut parkeringsplatser. Parkering Malmö äger 10 parkeringshus i Malmö varav två i Hyllie.

Läs mer och se karta på

Pmalmo