Flerbostadshuset längs Hyllie boulevard består av 42 bostadsrätter fördelade med tvåor och treor. I huset finns även 42 hyresrätter med ettor, tvåor och treor. Första våningen mot gatan bärs upp av en lång arkad med fyra lokaler i bottenplan. Garage och cykelparkering nås via infart från huvudgatan.

Interiören i samtliga bostäder präglas av hållbara materialval och miljö- och driftsekonomiska lösningar. Exempelvis mäts allt vatten individuellt per lägenhet.

Bostäderna på andra våningen har uteplatser på gården som är upphöjd en våning. Gården blir en levande innergård med grönska, pergola, en lång sittbänk, lekyta och grillplats.

• Inflyttning sommaren 2014.
• Arkitekt: Chroma Arkitekter AB
• Hyresrätterna förvaltas av Tornet
• Hyresrätterna förmedlas via Boplats Syd

Läs mer
Peab bostad

Peabs vision är att vara Nordens hållbara samhällsbyggare. Att bygga för framtiden innebär för Peab att det som byggs idag även ska klara av morgondagens krav på god etik och ett genomtänkt miljöarbete. Peab vill vara med och bidra till det hållbara samhället, ett samhälle som tillgodoser våra behov, både nu och i framtiden. Därför väljer Peab att vara delaktiga i att skapa en god bebyggd miljö med minimal miljöpåverkan.