Gröna miljöer
Med hjälp av sedumtak samt grönska på väggar och innergård är målsättningen att uppnå grönytefaktorn 0,5. Cykelförrådet har sedumtak och klätterväxter på ena långsidan. Längs med fasaden löper planteringsbäddar.

Energi
Målet är att flerbostadshuset ska hålla sig inom 65 kWh/A temp m2 eller lägre. Byggnaden är helt försedd med fjärrvärme från förnyelsebara energislag. El kommer till 100 procent från vindkraften. Byggnaden har ett välisolerat byggnadsskal och fönster med bra u-värde. Framöver kommer troligen solcellspaneler installeras varför byggnaden förbereds för solcellsinstallation.

Inomhusmiljö
I stort sett alla lägenheter är genomgående för att tillgodose bra ljusinsläpp och inomhustemperaturer. Lägenheterna får också generellt högt till tak ~2,7 m.

Transport
I hyran ingår medlemsavgiften till en bilpool i 10 år, där ingår det även 1000 kronor i bidrag till Skånetrafiken, rabattavtal på hyrbil och taxi, samt lättillgänglig cykelförvaring för 179 cyklar inne på gården.


Fakta

  • Antal hyresrättslägenheter: 70
  • Lägenhetsstorlekar: 1-4 rum och kök
  • Byggstart: januari 2018
  • Inflyttning: december 2019
  • Arkitekt: Juul & Frost Arkitekter
  • Mer om Dungen här

 

LÄS MER

Traditionell taklagsfest markerar delmål för hyresfastigheten Dungen

Pionjären tar nya spadtag i Hyllie

 

Roths Fastigheter har byggt och förvaltat fastigheter i Malmö sedan 1930-talet. I dag har Roth Fastigheter ca 400 hyreslägenheter och lokaler på bra lägen i Malmö, det senaste beläget vid Hyllie allé. Fastighetsbeståndet präglas av hög kvalitet. Hos Roth Fastigheter hittar du en hyreslägenhet att trivas i.

www.rothfastigheter.se